Договір і гарантія

Публічний договір купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «KONSTANTA»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними й офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 года № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину «KONSTANTA»: http://www.constanta.ua/ (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам, так і юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1.1. Інтернет магазин «KONSTANTA» - веб сторінка http://www.constanta.ua/.

1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які воно реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір – договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті

1.5. Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

 • 1.5.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;
 • 1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, що зазначена на Сайті;
 • 1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;
 • 1.5.4. шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;
 • 1.5.5. усного замовлення Товару по телефону або в офісі інтернет-магазину «KONSTANTA».

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим чином.

1.7. Доставка - безпосередня передача Товару від Продавця до служби доставки, для подальшого транспортування на зазначену Покупцем адресу доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

 • 1.8.1. недолік взагалі не може бути усунутий;
 • 1.8.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
 • 1.8.3. недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар проведений і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

2.6. У разі відмови Покупця від Товару, який виготовляється або виготовлений за індивідуальним замовленням Продавцем або іншою особою, оплачені грошові кошти з цього замовлення Покупцеві не повертаються.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару відповідно до встановленого прейскуранту.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

3.4. Ціни, зазначені на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у разі розміщення замовлення на індивідуальне виготовлення Товару.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця згідно з банківськими реквізитами, вказаними в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

 • - безготівковим через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури;
 • - готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;
 • - оплата через Приват24.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто)% вартості Товару в день доставки згідно п.п. 4.9. Договору Товару в разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі у Продавця оплата Товару здійснюється наступним чином:

 • 4.4.1. Покупець зобов'язується оплатити до 50 (п'ятдесяти)% вартості Товару протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту Замовлення;
 • 4.4.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість товару за винятком суми, зазначеної в п. 4.4.1., Не пізніше дня доставки. Щодо "Корпусних меблів" доплата проводиться до вивезення товару клієнту.

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет магазину і / або кур'єр, і / або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усунення з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.8. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

 • 4.9.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);
 • 4.9.2. Кур'єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;
 • 4.9.3. Покупцем зі складу Продавця;
 • 4.9.4. Іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою, або службою Української залізниці відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба, або служба Української залізниці.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 45 (сорока п'яти) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Товару в порядку, передбаченому Публічним договором, в разі відсутності Товару на складі у Продавця.

4.14. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто)% оплати вартості Товару.

4.16. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні на Замовлення.

4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 - п.п. 4.9.5. даного Договору вартість доставки обмовляється менеджерами Продавця в телефонному режимі на зазначений Покупцем номер телефону до / або на день відправки Товару.

4.18. При доставці Товару і відсутності Покупця в умовленому місці і часу, що було зазначено в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів.

4.19. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару в наявності (на складі).

5. ГАРАНТІЯ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

5.1На все Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, відповідно до законодавства України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.

5.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін від 12 місяців в залежності від Товару з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець - фізична особа, на яку поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів», має право:

 • 5.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;
 • 5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару упродовж розумного строку;
 • 5.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення Покупцем, на якого поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів», протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару такий Покупець має право:

 • 5.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
 • 5.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

5.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7 - 10 Закону України «Про захист прав споживачів».

5.8. Колір, габаритні пропорції, форма та інші характеристики Товару можуть відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічному договору Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 10% від вартості придбаного і повністю оплаченого Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.5Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань по Публічному договору.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

 • 7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;
 • 7.2.2. за рішенням суду;
 • 7.2.3. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
 • 7.2.4. в разі відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі грошові кошти частково в розмірі не більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

8.4. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якої є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особа за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.5. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) ознайомлений з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.6. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети.

8.7. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 5 (п'яти) років.


Додаткова інформація

 • ГОСТ

  Меблі відповідають ГОСТ 19917-93 «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови»

 • Гарантійне обслуговування

  Гарантійне обслуговування меблів виконується відповідно до вимог і в строки, визначені Законом України «Про захист прав споживачів».

 • Права покупця

  Покупець має права, передбачені ст.ст. 8,10 Закону України «Про захист прав споживачів».

 • Гарантійний термін

  Гарантійний термін експлуатації м'яких меблів для особистого використання - 2 роки (гарантійний термін на металевий каркас - 5 років).
  Гарантійний термін експлуатації відраховується від дати продажу виробу. При відсутності відмітки магазину про продаж гарантійний термін відраховується від дати виробництва (вказано на виробі).
  Дефекти, що виникли з вини виробника протягом гарантійного терміну, ТМ «Константа» зобов'язується усунути БЕЗКОШТОВНО.

 • Умови гарантійного обслуговування

  Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню в наступних випадках: при відсутності гарантійного талона; при відсутності відмітки магазину про продаж; при наявності дефектів, що виникли внаслідок неправильного транспортування, експлуатації або використання неякісних засобів по догляду за меблями; в разі якщо виріб ремонтувалося самостійно або не представники ТМ «Константа»; меблі використовується не за призначенням; меблі пошкоджена в результаті дії домашніх тварин, вогню, агресивних рідин, а також з ознаками недбалого поводження.

 • Претензії до якості

  Претензії до якості, що виникли протягом гарантійного терміну слід спрямовувати в магазин, в якому було придбано меблі, з пред'явленням гарантійного талона.
  У разі відсутності в гарантійному талоні заповнених пунктів № 6 (дата продажу) і № 7 (відмітка магазину про продаж), претензії прийняті не будуть.

 • Дефекти

  Меблі з дефектами, що виникли з вини покупця внаслідок навантажень, що перевищують встановлені норми ГОСТ 19917-93, розривів, забруднення, неналежної експлуатації та інших подібних причин, може бути відремонтована фабрикою «Константа» за рахунок покупця.

 • Права фабрики

  Фабрика залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів, якщо це не тягне за собою погіршення їх споживчих якостей.

 • Зразки матеріалів

  Колір шкіри, тканини і комплектуючих з деревини і ДСП можуть незначно відрізнятися від зразка, що не залежить від фабрики-виробника меблів.

 • Відшкодування збитку

  Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» при порушенні встановлених правил експлуатації виробів відшкодування матеріального і морального збитку не проводиться, а вимоги щодо усунення неполадок не приймаються.

Паспорт виробу м'яких меблів
konstanta-ukr.jpg
Паспорт виробу корпусних меблів
konstanta-ukr.jpg